top of page
Ingemannsvej under udførelse mads werner arkitekter.jpg

nye tagboliger

udlejningsejendom på frederiksberg

etablering af nye tagboliger med tagterrasser og renovering af facader og opgange

Ingemannsvej nye tagboliger mads werner arkitekter.jpg
Ingemannsvej tagboliger .jpg
bottom of page